W Daifressh jesteśmy zaangażowani w realizację
Celów Zrównowazonego Rozwoju
które są dla nas podstawą podejmowania wszelkich działań
Srodowisko Naturalne
JEST NASZYM NAJLEPSZYM PARTNEREM

Środowisko naturalne jest naszym najlepszym partnerem. Dlatego jednym z naszych głównych zobowiązań jest dbałość o nie i o zasoby naturalne we wszystkich prowadzonych przez nas działaniach:

 • Uprawa hydroponiczna w naszych produkcjach własnych pozwala nam zwiększyć wydajność przy jednoczesnej oszczędności zasobów naturalnych.
 • Zapewnienie ochrony biologicznej przed szkodnikami, co znacznie ogranicza stosowanie środków chemicznych.
 • Zwalczanie marnotrawstwa żywności zarówno w procesie produkcji, jak i dystrybucji, zapewniając najwyższą jakość owoców „od pola do stołu” i odzyskując nadwyżki żywności na rynkach docelowych.
 • Zobowiązanie się do stosowania bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań logistycznych, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.
 • Stosowanie materiałów nadających się do recyklingu w naszych opakowaniach.
Zasoby Ludzkie

SĄ ZASADNICZYMI AKTYWAMI

Wiemy, że nasze zasoby ludzkie są jednym z naszych najważniejszych aktywów. Z tego powodu opracowaliśmy różne plany, aby zapewnić ciągłą poprawę ich warunków pracy i świadczeń:

 • Promowanie równości i parytetu płci w naszych zakładach.
 • Tworzenie wysokiej jakości stanowisk z dobrymi warunkami pracy we wszystkich obszarach naszej działalności.
 • Zapewnienie pracownikom szkoleń, aby mogli stale rozwijać nową wiedzę i umiejętności.
PROMOWANIE
Zdrowszego Społeczenstwa

Społeczeństwo to kolejny obszar działań, na który mamy wpływ jako producent i dystrybutor świeżych produktów, promując zdrowy styl życia:

 • Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia poprzez sponsorowanie różnych drużyn i wydarzeń sportowych.
 • Przyczynianie się do rozwoju lokalnych gospodarek w miejscach, w których znajdują się nasze zakłady.
 • Wspieranie lokalnych i międzynarodowych organizacji pozarządowych poprzez stałe przekazywanie owoców i warzyw.
 • Współpraca na forach i podczas wydarzeń mających na celu rozwój oraz wkład w sektor rolno-spożywczy.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych
działaniach i wynikach w 2021 roku, możesz pobrać nasz
Raport o Zrównowazonym Rozwoju i Odpowiedzialnosci Społecznej

TUTAJ